Místnosti

Sekce je virtuální reprezentace skupiny místností. Sekci lze označit jako celý byt, patro, dům nebo jiné prostory. Místnost je virtuální místo, kde budou umístěny dané prvky. pro lepší přehled, by měli místnosti a sekce reflektovat váš dům či byt. Například máte-li Obývací pokoj v Přízemí, tak pro přehled by se vytvořila sekce Přízemí a místnost Obývací pokoj. Ve Fibaru je navíc sekce a místnost Nepřiřazené. Sem se přidávají nové zařízení a z této Sekce a místnosti se přesouvají do vámi žádaných místností.

Upozornění: Sekce a Místnost Nepřiřazené nelze smazat.

Přidání sekce a místností:

 1. Přejděte do sekce Místnosti:
 2. Klikněte na přidat Nový. 
 3. Nejdříve je nutné přidat sekci.
  Poznámka: Sekcí se myslí skupina místností, například patro.
 4. Přidejte místnost a zvolte vámi žádanou sekci, kam chcete místnost uložit. Pokud chcete nejdřív přidat více sekcí, prosím vraťte se k bodu 3.
 5. Po přidání se místnost objeví vlevo pod vámi zadanou sekcí.
 6. Potřebujete-li přidat více sekcí, vraťe se k bodu 3. Pokud potřebujete více místností vraťte se k bodu 4.

Zařízení

Zařízení komunikují s jednotkou pomocí rádiového standartu Z-Wave. Ve Fibaru se však jedno zařízení může tvářit jako více zařízení. Například pohybové čidlo je ve Fibaru zobrazeno jako 3 zařízení po přidání. Je zobrazeno jako pohybové čidlo, teplotní senzor a čidlo osvětlení (měřeno v Luxech). 

Poznámka: Pokud zařízení nelze pomocí drátu rozmístit do více místností, tak je doporučeno všechny zařízení, které jsou fyzicky jen jedno zařízení umístit jen do jedné místnosti. Univerzální čidlo bylo zmíněno, jelikož lze mít na vstupu pro teplotní čidlo až 4 teplotní čidla, které jsou připojené na 1-wire sběrnici Takže jeden teplotní senzor může být v Obývacím pokoji, druhé v Ložnici, atp., ikdyž je univerzální senzor fyzicky umístěn například v rozvaděči.


Úkol na školení: Přidejte zařízení před vámi, které ještě nejsou přidané.


Přidání zařízení:

 1. Přejděte do sekce zařízení.
 2. Klikněte na Přidat nebo Odebrat zařízení v levé části uživatelského rozhraní.
 3. Klikněte na přidat zařízení.
 4. Dle návodu zařízení proveďte sekvenci pro přidání zařízení.

Odebrání zařízení

 1. Přejděte do sekce zařízení.
 2. Klikněte na Přidat nebo Odebrat zařízení v levé části uživatelského rozhraní.
 3. Klikněte na odebrat zařízení.
 4. Dle návodu zařízení proveďte sekvenci pro odebrání zařízení.

Přidružení

Více o přidružení v článku Přidružení neboli Asociace.


Jak nastavit přidružení:

Úkol na školení: Nastavte přidružení mezi pohybovým senzorem a Stmívačem. Use-Case: Při příchodu v noci rozsvítit v předsíni.

 1. V sekci Devices zvolte zařízení a dále kartu Advanced (pokročilé nastavení) a přidružte jej se Stmívačem tak, aby se při narušení pohybem světlo zapnulo. Pomocí manuálu určete správnou skupinu přidružení pro tuto akci.

 2. Zvolte příslušnou skupinu a zatrhněte zařízení, které bude ovládané.

 3. Změnu je nutné potvrdit uložením nastavení pomocí tlačítka Uložit.
 4. Poté musíte pohybové čidlo probudit (3x stisknout b-tlačítko), aby se bateriové zařízení probudilo a obdrželo z řídicí jednotky nové nastavení.


Nastavte přidružení mezi tlačítkem (Nodon) a jiným zařízením, například Zásuvkou.

 1. Zde je nutné přidat parametr a nastavit jej na přísloušnou hodnotu. Více v článku NodOn v bodu Asociace (Přidružení).
 2. Dále již postupujte jako v případě nastavení magnetu.