Obsah


Montážní režim

Montážní režim nastává při prvním spuštění hlavice nebo po odstranění ze řídicí jednotky. V některých případech se lze do montážního režimu dostat i jinými způsoby.


To, že hlavice je v montážním režimu poznáte dvěma způsoby:

 1. Na hlavici je zobrazeno písmeno M.
  Režim Mount - na displeji je vidět písmeno M

 2. Pokud nevidíte na display, tak při otáčení hlavice není cítit odpor, viz uvolnenaHlavice.gif.

Jak zapnout klasický režim

 • Pokud se zobrazuje M a s hlavicí lze otáčet, tak že ji nelze sundat, stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko.


Hlavice je špatně namontovaná.

Toto lze poznat tak, že ventil nemusí být dovřený a v místnosti máte vyšší teplotu než je žádáno. Při montáži se může stát, že hlavice je namontována částečně nakřivo.


Špatně nemontovanou hlavici lze poznat pouze jedním způsobem:

 • Při otáčení proti směru hodinových ručiček (z pohledu z předu hlavice) lze hlavici demontovat, jako je ukázáno ve videu hlaviceSpatne.mp4 v příloze.

Řešení tohoto problému:

 1. Zcela sundejte hlavici:

  1. Držte stisknuté tlačítkopo dobu alespoň 3 s, dokud se nezobrazí písmeno M.
  2. Stiskněte tlačítkopro odtažení dříku ventilu. M na displeji bliká.
  3. Vložte imbus nebo šroubovák do hlavice.
   Stav, kdy šroubovák nelze vložit:

   Stav, kdy šroubovák lze vložit:
  4. Otáčením proti směru hodinových ručiček hlavici demontujte.
 2. Nasaďte hlavici

  1. Nasaďte hlavici na ventil s redukcí.
  2. Utahujte po směru hodinových ručiček.
   Občas je nutné hlavici dotáhnout s použitím hrubší síly.


Hlavice má slabé nebo již vybité baterie

Pokud na hlavici nesvítí displej při nastavení teploty manuálně a místnost je přetopená nebo nad žádanou teplotou svítí baterie, tak je nutné vyměnit baterie.


Postup výměny baterie:

 1. Sundejte kryt baterií
 2. Vyndejte stávající baterie
 3. Vložte nové baterie.
  ⚠Upozornění: Pozor na polaritu baterií.
 4. Zavřete kryt baterie.
 5. Počkejte pár sekund (doporučeno).
 6. Pokud je hlavice přidána do systému chytré domácnosti, tak hlavici probuďte stiskem tlačítka.


Chybové hlášky

V některých případech se stane, že jednotka začne hlásit následující chybové hlášky.

Chybový kód
Popis chyby
E1, E2, E3, E4
Vada v hlavici. Hlavici je nutné reklamovat
E5
Chyba komunikace - Nejčastěji nastává, pokud je hlavice mimo dosah signálu nebo je řídící jednotka mimo provoz.


Hlavice netopí, i když je nastavena vyšší teplota

Tímto lze poznat, zda máte vůbec zaplé topení, tedy zda není uzavřený zpětný ventil na topení anebo je špatná hlavice, kdy nefunguje ovládání ventilu, pomocí hlavice.


Jak poznat, kde je problém.

 1. Sáhněte na obě trubky u radiátoru.
  • Trubky jsou studené - chyba v radiátoru
   • Zkuste povolit zpětný ventil.
    ⚠Upozornění: Nejedná se o ventil, na kterém je přidělaná hlavice. Tento ventil je zaslepen, ale mělo by jít se k němu dát jednoduše dostat.
  • Jedna z trubek je teplá (přívodní trubka)
   • Pokračujte níže bodem 2.
 2. Nastavte na hlavici dočasně 28°C.
  • Pokud je stále topení studené a přívodní trubka teplé vody do radiátoru horká, je tedy chyba v hlavici a je nutné ji reklamovat.

Reset hlavice

Uvedené postupy jsou pro hlavici, která není součástí systému chytré domácnosti a kdy hlavice je součástí systému chytré domácnosti.


Pokud hlavice není přidána do žádného ze systému:

 1. Vyjměte kryt baterií a vyndejte jednu z baterií.
 2. Stiskněte a držte tlačítko.
 3. Zandejte baterii do hlavice při stálém držení prostředního tlačítka.
 4. Pusťte tlačítko.
 5. Na hlavici se objeví všechny symboly. 
 6. Stiskněte tlačítkodokud se neobjeví písmeno M.


Hlavice je přidána do systému chytré domácnosti:

 1. Přejděte do sekce zařízení.
 2. Klikněte na Přidat nebo Odebrat zařízení v levé části uživatelského rozhraní.
 3. Klikněte na odebrat zařízení.
 4. Stiskněte 1x na tlačítko.