V některých případech je nutné provést nějaké akce při startu řídící jednotky. Například nastavit zařízení na určitou hodnotu a nelze to provést nastavením zařízení. 


Podmínka/Spouštěč scény:

{
 conditions = { {
  type = "se-start", -- typ je zvolen start systému
  property = "start", -- vlastnost na kterou scéna čeká, tedy start systému
  operator = "==", -- typ porovnání. "==" -> "stejné jako"
  value = true, -- hodnota, která musí platit pro spuštění scény
  isTrigger = true -- souštěč nastaven na true, aby scénu spustil.
} },
 operator = "all" 
}
-- "all" říká, že musí platit všechny podmínky. "any" říká, že musí platit jen jedna nebo více podmínek. V této ukázce je jen jedna podmínka, takže typ operátoru řešit nemusíme


Tělo scény:


V těle scény lze nadefinovat čeho se má dosáhnout po nastartování systému.

fibaro.alert("push", {[1] = 2, }, "Řídící jednotka v provozu") -- poslání upozornění uživateli, že jednotka je již dostupná

fibaro.emitCustomEvent("Blinds") -- sepnutí události/makra, které má na starosti komplexní akce na jednotce

fibaro.call({223,244},"turnOff") -- vypni zásuvky


-- Lze provádět i komplexnější operace
local sunPosition = fibaro.getGlobalVariable("wallLight") --získej směr kam svítí slunce
local sunAltitude = tonumber(fibaro.getValue(285,"value"))

if (sunPosition == "West") and sunAltitude < 15 then -- Pokud slunce svítí na západ a je nízko
  fibaro.call({229,230}, "turnOn")         -- Zapni světlo v obývacím pokoji
end